Политика по качеството/Регламент GDPR 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД

С въвеждането на система за управление на качеството ISO 9001:2015, Висшето ръководство на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на фирмена култура.

С цел запазване и засилване на туристическия интерес Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД се ангажира да насочи усилията си в  предлагане на туристически продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на клиентите.

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД провежда политика за осигуряване на качествени туристически и туроператорски услуги, които отговарят и дори надминават очакванията на клиентите.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя следните основни измерими цели по качеството:

Като резултат от успешното прилагане и сертифициране на СУК спрямо ISO 9001:2015 ръководството очаква:

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  потвърждава своята убеденост и готовност за изпълнение на политиката и целите по качеството и призовава колектива за активна работа, съпричастност, коректност и творчество с цел разработване, внедряване, поддържане, усъвършенстване и подобряване на СУК спрямо ISO 9001:2015 и утвърждаване на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  , като водещ туроператор в туристическия отрасъл.

С официалното оповестяване на

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ

се ангажирам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност, съпричастност и лична отговорност в реализирането на фирмената политика за постигане на най-висока удовлетвореност на клиентите!

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                          Зорница Карамихова

Дата : 29.08.2017год.                                                                                                                                                                                             Управител  на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩ РЕГЛАМЕНТ GDPR ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД, като администратор на лични данни, приема и се придържа строго към разпоредбите на закона и GDPR за защита на личните данни. Лични данни се събират, обработват и предават, само с цел извършване на легитимната дейност на дружеството.

Събиране, обработка и предаване на лични данни 
При желание да използвате услугите предоставяни от дружеството  са необходими Вашите лични данни, които ще бъдат изполвани само и единствено за целите на конкретната резервация, запитване, услуга.Ние използваме информацията, с която разполагаме, (в зависимост от изборите, които правите) за да предоставяме Продуктите и свързаните с тях услуги.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

Финансови данни

С подписване на Декларация за съгласие за обработка на лични данни, попълване и подписване на  оторизационна форма от Ваша страна, СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД ще разполага с достъп до финансови данни, които ще бъдат ползвани единствено и само за извършване на плащания, свързани с направените от лицето резервации и поръчки. Ние унищожаваме данните, след успешно приключило плащане.

Правно основание за обработване на данните

Ние събираме, използваме и предоставяме данните, с които разполагаме:

Съгласие и използване на данни за посочените цели

Когато предоставяте лични или служебни данни (електронни адреси, имена, физически адреси и др.), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Подписвайки Декларация за съгласие за обработка на лични данни, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел извършване легитимната дейност на дружеството. Събиране, обработка и използване за каквито и да е други цели не се извършва.
Съгласието може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период чрез подписване на Заявление за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Право на информация

Предоставяйки свои данни, Вие имате право да поискатe информация за това какви Ваши данни се съхраняват в СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват.

Сигурност

СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД  прилага технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Мерките за сигурност се актуализират непрекъснато. 

Допълнителна информация

Сайтът на СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД може да се посещава без да се предоставят лични данни.
Сайтът на СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД не използва бисквитки/cookies.
Екипът на СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД ще отговори на всички обосновани запитвания относно обработката на лични данни. 
За въпроси свързани с настоящата политика за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се с нашия екип на online@starstravel.info